Nabór do Przedszkola Szczecin

Szanowni Państwo,

Szczegóły dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek wraz z niezbędnymi dokumentami uzyskacie klikając w adres wybranej placówki.

  1. PRZEDSZKOLA Niepublicznego Artystyczno – Językowego „Nasza Bajka” w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 211 (dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym wymagające wczesnego wspomagania rozwoju);
  2. ŻŁOBKA – Centrum Opieki i Radosnej Edukacji „Nasza Bajka” w Szczecinie, ul. Frontowa 1 (dzieci w wieku 1 – 2 lat);
  3. ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA – Strefy Kreatywnego Rozwoju Małego Człowieka „Nasza Bajka” w Bezrzeczu, ul. Aloesowa 17 (dzieci w wieku 1 – 6 lat, w tym wymagające wczesnego wspomagania rozwoju).

Przed podjęciem takiej decyzji warto wcześniej umówić się telefonicznie na spotkanie, byśmy mogli osobiście:

  • przedstawić Państwu koncepcję pracy naszej placówki;
  • pokazać obiekt, plac zabaw i teren wokół placówki;
  • odpowiedzieć na Państwa pytania;
  • zaprosić na pierwsze spotkanie organizowane dla wszystkich nowych rodziców;
  • zaprosić Was i Wasze pociechy na cykl spotkań adaptacyjnych, organizowanych w maju i czerwcu w naszych placówkach.

Nabór do przedszkoli i żłobków zarówno w Szczecinie jak i Bezrzeczu, organizowany jest zwykle w konkretnym i ograniczonym czasie. Proces ten wymaga podjęcia przez rodziców wszechstronnie przemyślanej decyzji, dlatego staramy się ją ułatwić wszystkim zainteresowanym.

Jeżeli chcą Państwo wstępnie zapoznać się z ofertą placówek, zapraszamy na naszą stronę internetową, w zakładkę „wydarzyło się”. Choć nie da Wam to pełnego obrazu tego, co się u nas dzieje na przestrzeni roku szkolnego, to jednak od czegoś trzeba zacząć. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że:

  • Wszystkie dzieci w żłobku mają zapewnioną pełną opiekę pielęgnacyjną i całodniowe wyżywienie. Ponadto biorą one udział w codziennych zabawach i różnorodnych zajęciach z elementami edukacji (ruchowych, plastycznych, muzycznych). Działania te organizowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Mają one na celu harmonijny rozwój psychosomatyczny adekwatny do wieku, a także zaspakajają naturalną potrzebę kontaktów społecznych z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej. Zajęcia te odbywają się zarówno w budynku jak i ogrodzie.
  • Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę i całodniowe wyżywienie. Ponadto biorą udział w różnorodnych zajęciach i zabawach mających na celu pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach całodziennych oddziaływań opiekuńczo- wychowawczo – edukacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, nauce dwóch języków obcych (nowożytnych) , a także w innych zajęciach rozwijających zainteresowania i predyspozycje dziecka takich jak: zajęcia taneczne, twórcze zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej. Natomiast dzieci mające trudności lub dysfunkcje rozwojowe, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają zapewnioną indywidualną rehabilitację ruchową, indywidualną terapię ręki, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, muzykoterapię. Przewidujemy również udział dzieci w atrakcjach organizowanych systematycznie na terenie placówki, a także poza nią, takich jak koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy, warsztaty.

Na nurtujące Państwa pytania dotyczące naboru do przedszkola lub żłobka czy to w Szczecinie czy Bezrzeczu odpowiadamy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zapytania prosimy kierować:
– te dotyczące
PRZEDSZKOLA w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 211,
tel. 91/4872633 lub przedszkole@naszabajka.pl,
– te dotyczące
ŻŁOBKA w Szczecinie, ul. Frontowa 1/róg ul. Żołnierskiej,
tel. 508 122 762 lub monika.blaszkiewicz@naszabajka.pl
– te dotyczące
PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA na Bezrzeczu, ul. Aloesowa 17,
tel. 789 31 00 80 lub agata.szumilas@naszabajka.pl

Jeżeli są Państwo zdecydowani podjąć tę niezwykle ważną dla Waszego dziecka decyzję i wraz z nim rozpocząć wspólną przygodę z „Naszą bajką”, prosimy o pobranie z naszej strony internetowej karty zgłoszenia dziecka wraz z umową cywilno-prawną, dokładne ich przeanalizowanie, a następnie wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do wybranej placówki.

Podczas naboru do przedszkola lub żłobka w Szczecinie i Bezrzeczu o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zawartych umów. 

Zapraszam serdecznie
Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”

W celu zapewnienia optymalnych warunków adaptacyjnych nabór do przedszkola w Szczecinie odbywa się wieloetapowo. To ważne dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w NASZEJ BAJCE. Dzięki spotkaniom wstępnym maluchy mają okazję zobaczyć, jak doskonale jesteśmy przygotowani do codziennej zabawy i spędzania czasu razem. Pokazujemy dzieciom, co to znaczy aktywnie, a zarazem kreatywnie bawić się w gronie rówieśników. Podczas naboru do przedszkola w Szczecinie pokazujemy naszą placówkę od środka, dając wgląd w codzienną pracę przedszkola.

Nabór do przedszkola Szczecin – placówka przyjazna dzieciom i rodzicom

Organizowane przez nas dni otwarte będące częścią naboru do przedszkola w Szczecinie stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z przedszkolem – zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Zainteresowani naszą ofertą mogą poznać dostępną infrastrukturę, układ budynku, a także otoczenie, w którym dzieci przebywać będą w bliskim kontakcie z naturą. We wszystkich tych miejscach dzieci spędzają dużo czasu, dlatego też podczas naboru do przedszkola w Szczecinie pokazujemy rodzicom, z czym ich pociechy będą miały do czynienia. Podczas dni otwartych można również spotkać się i porozmawiać z kadrą, która sprawuje opiekę nad dziećmi. W trakcie takich rozmów wyjaśniamy wszystkie aspekty związane z organizacją i przebiegiem dnia, podejściem pedagogicznym stosowanym wobec dzieci w placówce, doświadczenia opiekunów i celów edukacyjnych stawianych w przedszkolu.

Czytaj dalej…

Przykłady zabaw i aktywności dla dzieci – nabór do przedszkola Szczecin

Nie da się podjąć odpowiedzialnej decyzji dotyczącej naboru do przedszkola w Szczecinie bez dokładnego zapoznania się z ofertą zajęć prowadzonych w placówce. Dlatego też umożliwiamy udział w podobnych aktywnościach do tych, jakie są organizowane na naszych zajęciach. Podczas nich dzieci mogą poznać się z rówieśnikami, a także oswoić się z opiekunami. Dla maluchów interakcja przedszkolna na dniach zapoznawczych jest wstępem do zminimalizowania lęku przed rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Rodzice natomiast mogą zebrać wszystkie informacje niezbędne do podjęcia racjonalnej decyzji. Zyskują oni pewność, że ich pociecha jest w dobrych rękach i na co dzień będzie ona miała codzienną opiekę na najwyższym poziomie.

Nabór do przedszkola Szczecin – placówka otwarta na potrzeby najmłodszych

Podczas działań rekrutacyjnych możemy przybliżyć działanie naszej placówki dla wszystkich zainteresowanych, co jest najlepszą strategią zapoznania się z przedszkolem. Dzieci i rodzice mogą spędzić razem czas, jednocześnie korzystając z zapewnionych przez opiekunów atrakcji. Nabór do przedszkola w Szczecinie kończy się w momencie zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc, jakie zostały przewidziane na daną rekrutację.