Plan zajęć dodatkowych

PLAN  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

obowiązujący od grudnia 2017r.

 

  PONIEDZIA-

ŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 

 

 

 

RYTMIKA
9:30 – 9:45

Gr. I

9:45 – 10:05

Gr. II

10:05 – 10:25

Gr. III

10:25 – 10:50

Gr. IV

10:50 – 11:15

Gr. V

11:15 – 11:45

Gr. VI

  9:30 – 9:45

Gr. I

9:45 – 10:05

Gr. II

10:05 – 10:25

Gr. III

10:25 – 10:50

Gr. IV

10:50 – 11:15

Gr. V

11:15 – 11:45

Gr. VI

   
 

 

 

GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

11:45 – 12:00

Gr. I 

12:00 – 12:25

Gr. III i V

12:25 – 12:50

Gr. II i IV 

12:50 – 13:15

Gr. VI

Zajęcia indywidualne

  11:45 – 12:00

Gr. I 

12:00 – 12:25

Gr. III i V

12:25 – 12:50

Gr. II i IV 

12:50 – 13:15

Gr. VI

Zajęcia indywidualne

   
 

 

 

TANIEC DYSKOTEKOWY

  10:00-10:15

Gr. I 

10:15-10:35

Gr. II

10:35-10:55

Gr. III

10:55-11:20

Gr. IV

11:20-11:45

Gr. V

11.45–12.15

Gr. VI

  10:00-10:15

Gr. I 

10:15- 0:35

Gr. II

10:35-10:55

Gr. III

10:55-11:20

Gr. IV

11:20-11:45

Gr. V

11.45–12.15

Gr. VI

 
 

LOGOPEDA

 

 

 

 

8.30–11.30

 

8.30–11.30

   

 

FIZYKA I CHEMIA W RZEDSZKOLU  

 

   

12.10–15.30

 

 

 

 

 
TWÓRCZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE  

 

 

12.30–15.00

 

 

 

 

 

 

 

TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH

        14:20 -15:20

 

15:30 -16:30

 

 

TERAPIA RĘKI

 

 

 

 

8.30–9.00

 

13.30–14.00

14.00–14.30

 

8.30–9.00

 

13.30–14.00

14.00–14.30

 

8.30–9.00

 

13.30–14.00

14.00–14.30

 

8.30–9.00

 

13.30–14.00

14.00–14.30