Projekty Unijne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że już od września tego roku, mogą Państwo skorzystać z dofinansowania opieki dla swoich pociech w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Będą nim objęte dzieci zakwalifikowane do naszej nowej placówki na granicy Bezrzecza i Wołczkowa, przy ul. Aloesowej 17. Uzyskanie dofinansowania jest możliwe dzięki uczestnictwu NASZEJ BAJKI w  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej oraz VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projektach i zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji:
1. W Naszej Bajce – opieka i radosny rozwój małego dziecka w duchu edukacji artystycznej
2. W Naszej Bajce – Rozwój i terapia poprzez edukację artystyczną
3. W Naszej Bajce – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych szans w systemie edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych