Dyrektor

dsc_7864Małgorzata Błaszkiewicz

 

Szanowni Państwo

Dyrektorem przedszkola „Nasza bajka” jestem od ponad dwudziestu lat.  W roku 2010 utworzyłam placówkę bliźniaczą – żłobek, do którego uczęszczają maluszki do trzeciego roku życia.

Należę do grona tych szczęśliwców dla których praca jest pasją.   Jestem więc człowiekiem spełnionym ☺

Mam przyjemność tworzyć miejsca, w których dorośli i dzieci darzą się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i serdecznością.

Miejsca, w których dzieci wzrastają w poczuciu własnej wartości, rozwijają się harmonijnie czerpiąc ze swojej nieustającej ciekawości, kształtują swoją wrażliwość na świat i ludzi, a także uczą się odwagi w wykorzystywaniu własnego potencjału.

Miejsca, w których dorośli asystują dzieciom w poznawaniu świata, w ich własnym rozwoju, z poszanowaniem indywidualności każdego z nich.

Miejsca, w których dzieci i dorośli dają sobie równie wiele i rozwijając się wzajemnie,  czerpią radość i satysfakcję z tej interakcji.

W dorosłych tworzących kadrę placówek cenię kreatywność, naturalność, otwartość na nowe wyzwania, ale także optymizm i poczucie humoru.

Dzieci pozostają dla mnie nadal  nieustanną inspiracją.   Zachwyca mnie ich nieznająca granic wyobraźnia i błyskotliwość,  i wciąż  jestem zafascynowana ogromem drzemiącego w nich potencjału.   Dają mi one pozytywną energię, dzięki której, mam nadzieję,  nigdy nie zatracę drzemiącej  we mnie cząstki dziecka, pozwalającej mi optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Wiem jednak, że to mądry i świadomy RODZIC stoi za sukcesem dziecka, dlatego wspieram chętnych rodziców w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych, by umiejętnie pokierowali rozwojem swoich pociech.

Budowanie i kreowanie obu miejsc,  zarówno żłobka jak i przedszkola, obecnie już wspólnie z mężem i dwiema dorosłymi córkami,  to dla mnie jednocześnie wyzwanie i wielka radość.

Uważam, że mimo upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości stwierdzenie Janusza Korczaka nic nie straciło ze swojej trafności:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

 

Kwalifikacje zawodowe:

  • Nauczyciel dyplomowany.
  • Wojewódzki trener programu promującego zdrowie emocjonalne małego dziecka „Przyjaciele Zippiego”.
  • Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Szczecinie – kierunek wychowanie przedszkolne.
  • Wykształcenie wyższe zawodowe – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
  • Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek pedagogika ogólna.