Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych

Oferta zajęć dodatkowych uzależniona jest rokrocznie od oczekiwań rodziców, zainteresowań dzieci oraz możliwości kadry i placówki.
Rytmika oraz nauka dwóch języków obcych /niemieckiego i angielskiego/ są obligatoryjne gdyż wynikają z profilu naszej placówki.

W bieżącym roku szkolnym proponujemy :
Rytmikę
• prowadzona jest 2 x w tygodniu
Zajęcia rytmiczne łączą wszystkie formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym tj. naukę i śpiewanie piosenek, spontaniczny ruch przy muzyce, słuchanie różnych rodzajów muzyki, grę na prostych instrumentach perkusyjnych oraz tańczenie prostych układów ruchowych. Pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką, rozwijają wrażliwość słuchową dziecka i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki.

Naukę języka obcego angielskiego i niemieckiego
• zajęcia odbywają się codziennie w każdej grupie.
Naukę języka obcego prowadzi jeden z nauczycieli – wychowawców prowadzących grupę.
Dzieci najpierw osłuchują się z językiem obcym podczas 6 godzin pracy nauczyciela, który realizując wszelkiego rodzaju działania organizacyjne, edukacyjne i wychowawcze w języku polskim przelata je, a po jakimś czasie zastępuje – poleceniami, zwrotami oraz informacjami kierowanymi do dzieci w języku obcym. Stosowane zwroty i określenia dotyczą najbliższego otoczenia dziecka /przedmiotów, codziennych czynności i sytuacji/.
Dopiero kolejnym etapem jest zachęcanie dzieci do wypowiadania poznanego wcześniej słownictwa.
Dzieci uczą się również wierszyków, piosenek, rymowanek i wyklaskiwanek w języku obcym, a podejmowane przez nauczyciela działania nazwać można krótko – zabawą językową.

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
• zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu
Zajęcia te mają na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej. Element współzawodnictwa, tak lubiany przez dzieci w wieku przedszkolnym, jest kolejnym niepodważalnym atutem tych zajęć.

Taniec nowoczesny
• prowadzony jest 1 x w tygodniu
Zajęcia te kształtują u dzieci poczucie rytmu, pozwalają na systematyczne nabywanie zręczności, płynności i estetyki ruchu. Żywiołowa i nowoczesna muzyka daje dzieciom przede wszystkim możliwość spontanicznego przeżywania i przekazywania emocji związanych ze światem dźwięku i wyzwala u nich ekspresję ruchową.

Zajęcia logopedyczne
• odbywają się 1 x w tygodniu
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami w zakresie mowy, po wcześniejszej indywidualnej diagnozie. Mają one na celu usprawnianie narządów mowy, kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń, a także stymulowanie u dzieci opóźnionego rozwoju mowy.

Twórcze zajęcia plastyczne
• prowadzone są 1 x w tygodniu
Zajęcia te są uzupełnieniem zajęć plastycznych prowadzonych przez nauczycieli w ramach realizacji obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pobudzają twórczą inwencję małego dziecka, rozbudzają jego wyobraźnię, doskonale wspomagają wszechstronny rozwój, dając mu możliwość poznania wielu ciekawych technik malarskich, właściwości profesjonalnych materiałów plastycznych oraz umiejętności ich zastosowania i łączenia.
Dzieci mają niepowtarzalną okazję do twórczej aktywności, doskonaląc umiejętność posługiwania się przyborami i technikami stosowanymi przez plastyków.