Tydzień z pszczołami u Entliczków Pentliczków

Wszystkie obszary z pszczołami przez tydzień przebyliśmy.

Poznawczo przy filmach przyrodniczych się rozwijaliśmy. Pszczela matematyka również w wykonaniu naszym była,  bo ciocia Ola z ulami do nas przybyła. Symultaniczno-sekwencyjne nauki czytanie również z pszczołami było realizowane. Swą twórczość plastyczną także rozwijaliśmy i piękne pszczoły na łąki zaprowadziliśmy. Czwartek był dniem słodkości. Małe co nieco ciocia Asia nam przyniosła i w świat miodowych smaków wnet nas przeniosła. W piątek pszczela gimnastyka w ogrodzie była. Każda dziecina pszczeli tor przeszkód pokonać zdążyła. 

A jak to było – szanowni Państwo podziwiajcie i wszystkim w rodzinie opowiadajcie.