Ważne wyjaśnienie dotyczące RODO czyli załącznika nr 4 do umowy .

 

Drodzy Rodzice!

 

W związku z licznie pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ dotyczącym przetwarzania danych osobowych (sławne RODO ???? ) chcielibyśmy wyjaśnić, że:

 

– Podpunkt 1 załącznika dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej (dzienniki, sprawozdania, opinie, diagnozy) oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w sytuacjach awaryjnych (chorobach, wypadkach).

Nie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych, będzie skutkowała np.  brakiem możliwości prowadzenia przez naszą placówkę odgórnie narzuconej dokumentacji.

 

– Podpunkt 2 i 3 załącznika dotyczy możliwości kontaktu z Państwem w celu przekazywania informacji (odnośnie uroczystości, wycieczek, wyjść poza placówkę, zebrań, balów, przedstawień oraz np. o pojawiających się w grupach chorobach zakaźnych)

Zatem nie możemy zagwarantować Państwu prawidłowej współpracy i właściwego przepływu informacji w momencie, w którym nie wyrażą Państwo zgody na kontakt z Państwem.

 

– Podpunkt 4 i 5 załącznika dotyczy wykorzystywania zdjęć robionych podczas uroczystości, wycieczek, przedstawień przedszkolnych oraz sporadycznego podawania imion i nazwisk Waszych dzieci. Nasze przedszkole posiada stronę internetową, facebooka, a jako placówka o profilu artystycznym bierze udział w zewnętrznych konkursach, więc siłą rzeczy, wizerunek Waszych dzieci pojawi się na którymś ze zdjęć i będzie udostępniony przez nas na tych właśnie portalach.

 

Nie wyrażenie zgody na któryś z podpunktów uniemożliwi nam podpisanie umowy z Państwem.

 

Dodaj komentarz